Det Norske Akademis Ordbok

åpenbaringsteologi

åpenbaringsteologi 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
teologi, teologisk system som hevder at dens, dets religiøse bud og læresetninger skyldes guddommelig åpenbaring
SITATER
  • åpenbaringsteologiens grunnsyn
     (Verdens Gang 1951/67/6/6)
  • en teologiske dreining fra det religiøse menneske til den Gud-sentrerte åpenbaringsteologi, fra individualisme til kirkelighet
     (Pål Repstad Mannen som ville åpne kirken 231 1989)