Det Norske Akademis Ordbok

åndsmyndighet

åndsmyndighet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av åndsmyndig med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
litterært
 det å være åndelig, intellektuelt myndig
SITATER
  • [grisen] paaberaaber sig sin aandsmyndighed og siger omtrent som saa: «Gaa fanden i vold; jeg kan nok styre mig selv»
     (Henrik Ibsen Samlede verker XV 72)
  • et fjed fremad i aandsmyndighet
     (Hans E. Kinck Sneskavlen brast III 212 1919)
  • [da blir] kløften betænkelig stor, hvad utvikling og aandsmyndighet angaar, mellem seierherre og beseiret
     (Hans E. Kinck Rormanden overbord 160 1920)