Det Norske Akademis Ordbok

åndsfraværenhet

åndsfraværenhet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av åndsfraværende med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være åndsfraværende
SITATER
  • [hans] plutselige åndsfraværenhet efter de voldsomme inntrykkene
     (Johan Borgen Lillelord 196 1955)
  • noe interessant som kunne forklare hennes smule åndsfraværenhet
     (Stig Sæterbakken Selvbeherskelse 6 1998)