Det Norske Akademis Ordbok

åndsaristokrat

åndsaristokrat 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd; annet ledd aristokrat
BETYDNING OG BRUK
person som bare verdsetter åndelig overlegenhet eller som på grunn av åndelig begavelse hever seg over andre
SITATER
  • «Jeg kan lissom ikke faa nogen rigtig tiltro til ham!» – En tilstedeværende storthingsbonde og lægprædikant nikkede og sa: «Han er aandsaristokrat.»
     (Arne Garborg Trætte Mænd 222 1891)
  • disse saakaldte aandsaristokrater med deres falske overlegenhed, deres gjøn og billige vid
     (Nils Kjær Det lykkelige valg 83 1913)