Det Norske Akademis Ordbok

åndfullhet

åndfullhet 
substantiv
BØYNINGen; åndfullheten, åndfullheter
ETYMOLOGI
avledet av åndfull med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være åndfull
SITAT
i flertall, ofte nedsettende
 åndfull bemerkning, uttalelse e.l.
SITAT