Det Norske Akademis Ordbok

ålborgenser

ålborgenser 
substantiv
BØYNINGen; ålborgenseren, ålborgensere
UTTALE[ålbårge:´nsər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Ålborg med suffiksene -ens (etter mønster av latinske adjektiver på -ensis) og -er; jf. bergenser
BETYDNING OG BRUK
innbygger av Ålborg i Danmark