Det Norske Akademis Ordbok

ålandsk

ålandsk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Åland med suffikset -sk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Åland i Østersjøen