Det Norske Akademis Ordbok

ågrerske

ågrerske 
substantiv
BØYNINGen; ågrersken, ågrersker
UTTALE[å:`grərskə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av ågrer med suffikset -ske
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 kvinne som driver åger
SITAT