Kapittel 33: «FLERE OM BUDET» (Aftenposten 26. oktober 1915)

«Idetsamme ringte telefonen. Efterat have svaret, rakte ingeniøren hørerøret til Asbjørn Krag.»

Har er sitatbelegget hentet fra betydning tre og illustrasjonen fra betydning to. Send oss gjerne bidrag med en helt ny betydning!

Til ordbokartikkelen over vil vi gjerne ha et sitat fra norsk litteratur eller presse som inkluderer ordet hørerør. Ingen spesielle kriterier denne gangen. Les mer om hvordan man kan finne gode sitater på konkurransesiden vår.