Annet kapittel: «RØDT HAAR OG SORT HAAR» (Aftenposten 1.9.1915)

«Opdagelseschefen helder fremdeles til den anskuelse, at hr. Craonne simpelthen er en international lommetyv»

Oppdagelsespoliti, oppdagelsesavdeling, oppdagelsesbetjent og oppdagelsessjef er kjellerord som var vanlige i krimføljetongene for hundre år siden. Leseren skjønner omtrent hva de betegner, men ordene hører definitivt til i en annen tid. Betegnelsene kommer fra dansk, der de som i norsk ble erstattet av kriminalpoliti, kriminalavdeling, kriminalbetjent og kriminalsjef.

Her er et utdrag fra Oslo byleksikon, som forklarer hvordan betegnelsene dukket opp på 1800-tallet, da politistyrken vokste og fikk en moderne struktur: Mens byens folketall med forsteder lå på ca. 10 000 i 1745, var det 100 år etter minst firedoblet, og tiden var i høy grad inne for reformer. 1859 fikk byen et uniformert konstabelkorps på 60 mann. Det samlede antall ansatte begynte å nærme seg 100. Vekterordningen ble samtidig opphevet. Som resultat av en overenskomst mellom kommune og stat ble politistyrken i 1866 økt betraktelig, samtidig som den ble delt i et ordenspoliti og et oppdagelsespoliti. Delingen ble ytterligere markert ved at det i 1878 ble beskikket en politiinspektør for ordenspolitiet og en oppdagelsessjef. (side 343)

Men det var ikke bare i hovedstaden at man fant et oppdagelsespoliti med egen oppdagelsessjef. Under kan dere f.eks se overgangen til de nye betegnelsene i 1938 dokumentert i form av et stempel fra Trondheim politikammer.

(Kilde: Digitalt Museum)

Vi har plass til ytterligere ett sitatbelegg i NAOBs ordbokartikkel «oppdagelsessjef», og ønsker bidrag fra våre fremtidige lesere. Det vi spesifikt søker denne gangen, er et sitat der oppdagelsessjefen er lokalisert i en annen by enn Oslo/Kristiania, og der dette kommer frem i sitatteksten. Sitatet bør ikke være altfor langt, men det er lov å kutte bort tekst om dette markeres med tre prikker. Vi vil helst ha et belegg fra skjønnlitteratur, men aviser går også an. Det trunkerte søket «opdagelsesc*» gir 1189 treff på bokhylla.no, så det er bare å sette i gang jakten og poste bidragen på vår Facebook-side. Vinneren kåres 4. juni!

Andre kjellerord i kapittel 2: snilt uttenkt komedie (kløktig utpønsket), oppsettelse (utsettelse), dobbeltfotografi (arkivfoto av person både i front og profil).