Femtende kapittel: «INGENIØR BARRA» (Aftenposten 24.9.1915)

«Ikke engang, om selve den engelske gesandt bad om at blive medlem [i klubben], kunde han bønhøres.»

I denne spalten søker vi ikke bare å trekke frem ord som virker rare og fremmede: for generasjonen som vokste opp etter krigen var «gesandt» et kurrant ord som etterhvert ble erstattet av de andre betegnelsene dere finner i NAOB-artikkelen nedenfor. Man opplever et lignende fenomen i våre dager med ordet «statsråd», som er i ferd med å vike plassen fullstendig for «minister».

Til ordbokartikkelen over vil vi gjerne ha et sitat fra norsk litteratur eller presse som inkluderer ordet gesandt. Ingen spesielle kriterier denne gangen. Les mer om hvordan man kan finne gode sitater på konkurransesiden vår.