TINDEBESTIGERKLUBBEN

LITT OM FORFATTEREN

Stein Riverton er et pseudonym for den kjente forfatteren og journalisten Sven Elvestad (1884–1934). De to navnene ble brukt om hverandre, men signaturen Riverton (les: River Town) forbindes i all hovedsak med den mest kommersielle delen av forfatterskapet, altså detektivromanene og kjellerføljetongene.

Verken Riverton eller Elvestad er forfatternavn som i særlig grad figurerer som sitatkilder i Riksmålsordboken, som NAOB er en forlengelse av. For drevne brukere av Riksmålsordboken kan «Ord fra kjelleren» være et frampek om en ny og eklektisk tendens i redaksjonens sitatstrategi. Vi har hentet inn tusenvis av belegg fra en type populærlitteratur som før ikke fikk figurere ved siden av Ibsen og Undset. Denne sitatsankingen er like kresen som den vi gjør fra premierte verker: Vårt mål er først og fremst å vise språket slik det faktisk har vært brukt.

Sven Elvestads privatliv og politiske oppfatninger var langt fra uproblematiske, særlig sett med ettertidens øyne. Vi oppfordrer enhver til å konsultere Norsk biografisk leksikons artikkel om ham, eller Bernt Rougthvedts biografi fra 2007, som presenterer dette stoffet på en forbilledlig måte.

At Sven Elvestad som politisk journalist har gått i glemmeboken er kanskje ikke noe tap, men krimforfatteren Stein Riverton leses stadig av nye generasjoner. I Tindebestigerklubben møter vi hans gjennomgangsfigur Asbjørn Krag, som er forblitt en av de mest kjente detektivskikkelsene i skandinavisk litteratur. Som vanlig blir Krag her innblandet i en kriminalaffære av internasjonalt format, der han blir konfrontert av sin nemesis, den forbryterske ingeniør Barra.

LITT OM FØLJETONGEN

Selv ivrige lesere av Asbjørn Krags eventyr er ikke kjent med tittelen Tindebestigerklubben. Historien, som kanskje er mest minneverdig som en dramatisk dokumentasjon av spionhysteriet under verdenskrigen, har nemlig aldri blitt utgitt i sin helhet under denne tittelen.

Den kom derimot ut i sterkt bearbeidet form i 1940 som De excentriske herrers klubb. Denne versjonen, som i senere tid er blitt brukt til en lydbokversjon, er svært utro mot originalen og byr på store leksikalske avvik. «Boulevardierer» har her blitt til «bulevard-flanører» og det parisiske gatenavnet «Bonnes Nouvelles» er av en eller annen uforklarlig grunn blitt til «Benne Nauvelli».

Det er derfor med stolthet at NAOB presenterer Tindebestigerklubben i sin opprinnelige språkdrakt, slik den sto på trykk i Aftenpostens kjeller mellom 20. august og 9. november 1915.