KJELLERKONKURRANSEN

Ukentlig sitatkåring for serien Ord fra kjellerenvår Facebook-side!

Bidrag kan eventuelt sendes som mail til oystein.tvede@kunnskapsforlaget.no

Med Nasjonalbibliotekets storsatsing bokhylla.no er den norske litteraturarven frem til 2000 i all hovedsak blitt gjort tilgjengelig for enhver bruker med norsk IP-adresse.

NAOB bruker denne ressursen mye til dokumentasjon, da stoffet på bokhylla.no er optisk lest og gjør det mulig for redaksjonen å finne sitatbelegg i et kildemateriale som strekker seg over mer enn de 200 årene av norsk litteraturhistorie som ordboken skal dekke.

I sammenheng med de ukentlige kjellerordene som publiseres på naob.no, inviterer vi leserne til å komme med egne forslag til sitatbelegg til de aktuelle oppslagsordene. For å gjøre kåringen mer interessant, setter vi spesielle kriterier for hva vi er ute etter hver uke, slik at man må bruke en god porsjon oppfinnsomhet for å søke seg frem til et godt bidrag. NB! Vi henter kun belegg fra norske kilder. Dere må gjerne komme med morsomme bidrag fra oversatte tekster, men de vil ikke kunne tas med i betraktningen.

Vær klar over at søkefunksjonaliteten på bokhylla.no blir mer effektiv om man benytter seg av «snippetvisning» for å se et utdrag av teksten som inkluderer søketreffet. På en vanlig dataskjerm skal dette komme som et eget vindu om man overmuser de to røde pilene som dukker opp når man beveger musa til høyre for en tittel i trefflisten. Under kan dere se en skjermdump som viser hvordan dette fungerer.

En annen nyttig søkeressurs er Aftenposten Arkiv, som dekker perioden 1860 frem til i dag. Av denne perioden er avisene frem til 1919 tilgjengelige på bokhylla.no, mens de resterende årgangene ikke er falt i det fri og derfor ikke fritt tilgjengelige. Både denne tjenesten og VG-arkivet, som starter i 1945, er betalingstjenester. Google Bøker har også et fint utvalg.

 • STEIN RIVERTONS TINDEBESTIGERKLUBBEN (1915):
 • Episode 1: Kjellerføljetong. (ingen konkurranse)
 • Episode 2: Oppdagelsessjef. Vinnersitat: "Til Politimester i Trondhjem er idag udnævnt Opdagelseschef Felstrup." Kunngjøring i Hedemarkens Amtstidende 30.03.1906. (Innsender: Sølvi Asla Østby)
 • Episode 3: Tindebestiger. Vinnersitat: "Til Turistforeningens Sekretær er der fra den bekjendte Tindebestiger Mr. Slingsby for nylig indløbet et Brevkort, indeholdende følgende med Blyant skrevne Meddelelse" Dagbladet 10.06.1879. (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 4: Promenadetid. Vinnersitat: "i Nizza ... blev en mand skutt ned fra altanen til et større hotel i promenadestrøket og tilogmed i promenadetiden" Flekkefjordsposten 27.03.1920/1 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 5: Fremmedfører. Vinnersitat: "en sprogkyndig stenograf, en maskinskriver og en særlig fremmedfører ledsager vognen for at være til de reisendes disposition" Aftenposten 16.06.1912/5 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 6: Chapeauclaque. Vinnersitat: "jeg [akter] strax i Begyndelsen at trække mig tilbage til forfriskningsværelsen, hvor man kan undvære chapeau-claque" Tromsø Stifstidende 09.09.1888 (Innsender Giuliano d'Amico)
 • Episode 7: Speilsal. Vinnersitat: "jeg havde gjort et slag gjennem den store spejlsal [i Versailles] sammen med ... Frits Thaulow" (Bjørnstjerne Bjørnson, tekst om hans første møte med Alexander Kielland) (Innsender Giuliano d'Amico)
 • Episode 8: Supere. Vinnersitat: "Pariserpressen roser diplomaterne for deres utrættelighed - i at dinere og supere." Drammens tidende 24.09.1859 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 9: Hasard. Vinnersitat: "Varerne staae hazard med livet i paa kommende uveirs-tilfælde" Morgenbladet 13.08.1836. (Innsender: Giuliano d'Amico)
 • Episode 10: Alfons. Vinnersitat: "Han vilde ha hende med sig til et privathotel hvor han bodde, men da hun avslog indbydelsen, greb han til revolver. Han affyrte et skud mod hende, men traf ikke. En af hendes alfons'er tog revolveren fra den fremmede, som straks tog flugten." Tiden 01.09.1912 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 11: Puttis. Vinnersitat: "Heller ikke var der nogen anden, som hadde slike praktiske brune puttees, og ingen røkte saa fin og søt engelsk tobak" O. Lie Singdahlsen i Fjeldfolk: Hallingdalsfortellinger i 1917 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 12: Lystslott. "... det var industriminister Sjåstads ide å kjøpe hans venn, fhv. generaldirektør Messelts villa ved Gjende til lystslott - et beskjedent sådant - for statsråder." Nordlands Avis 22.04.1958 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 13: Tegnebok. "Min Tegnebog gennemsaa de, speidede efter Tydske Ord etc" Bergens Adressecontoirs Efterretninger 21.09.1870 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 14: Shagpipe. 2 vinnere: "... de tar en svingom i sine grove arbeidsklær, tunge støvler og med shagpipen i munden." Flekkefjordsposten 06.08.1912 (Innsender Julian Mathisen) "Paa Villa "de Tygnes" Terrasse sat den lille Fyrstinde, og like over for hende strakte Taufstein sig i en rosenrød, foret Badestol. Han røkte paa en liten Shagpibe og betragtet hende overlegent gjennem sin Monocle" Romsdals Amtstidende 23.06.1915 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 15: Gesandt. "En naadig guds gesandt bør vel selv være et nogenlunde barmhjertig menneske, sa Amir svalt" Ejlert Bjerke, Allahs tjenere (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 16: Spionsentral. "... spioner under falsk navn og forsynet med hemmelig blæk til korrespondanse med en spioncentral i Stockholm." Norske Intelligenssedler 1917.10.19 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 17: Aktstykke. "I 1894 stjal franske Spioner et Aktstykke fra den tyske Gesandt i Paris" Tromsø Stiftstidende 19.12.1897 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 18: Førladen. "De har jo talt med Marcus Thrane?" (...) "Thrane var en middels høi, førladen mand med sort krøllet haar". Moss Socialdemokrat 10.11.1920, s. 2 (Innsender: Giuliano d'Amico)
 • Episode 19: Siffernøkkel. "Den selsomste blanding av dristighet og beskjedenhet som jeg kjenner til i videnskapens historie, er Sigmund Freuds holdning overfor uforståelige fenomener hos menneskene. 'Det kan vel være vår feil når vi ikke forstår dem' er den enkle siffer-nøkkel han har brukt, og med denne nøkkel fant han mening i 'hysterisk vrøvl' og kaotiske drømmer" Dagbladet 18.12.1931/5 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 20: Ringeapparat. "De nye fabriker skal fremstille kabler af enhver slags til lys, kraft, telefon, telegraf, ledninger for ringeapparater." Aftenposten 1918.04.26 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 21: Voatyr. "En person, der om en 8 Dags Tid agter at reise til Kjøbenhavn og som selv har Voiture, ønsker en Reisecompagnon imod at han selv tager Deel i Reiseomkostningerne. Nærmere Underretning faaes i Morgenbladets Expedition." Morgenbladet 21.06.1820 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 22: Molestere. "Den ene [av mennene i lastebilen som veltet] hoppet av, men de to andre blev liggende under, og den ene haardt molesteret. Ulykken skyldtes beruselse." Nord-Trøndelag 26.06.1920 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 23: Ekstravaganse. "I Algier blev Clemence gift med en Underofficer Fernand Sorel, men i sit Ægteskab opførte hun sig ikke bedre end tidligere, og Sorel mistede endog sin Stilling som følge af hendes Extravagancer" Bergens Adressecontoirs Efterretninger 27.06.1883 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 24: Bankkjeller. "... et kreditmaskineri, som hviler trygt og bredt paa mægtige guldbeholdninger i de amerikanske bankkjeldere." Aftenposten 1916.10.15 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 25: Direksjonsstol. "Nikolai Hopen satte sig for en Gangs skyld i en Direktionsstol han ogsaa som en anden Aktieeier, og han lænet sig paa Ingebretsens Opfordring godt tilbake i Stolen, forat "Maleriet" kunde staa desto mere frit for Tegnerens Øie, og Labberne hans hvilte paa Fløielsarmene." Konrad Dahls Omkring forhenværende fanger : Smaafortællinger (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 26: Presidentklubbe. "Presidentklubben i den norske Sjømandsforening i New York er vistnok enestaaende i sit Slags. Den adskiller sig i sin Form ikke fra andre Presidentklubber, men den har den for en Presidentklubbe vistnok enestaaende Værdighed at være over tusind Aar gammel." Norges Sjøfartstidende 1893.03.23 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 27: Spanskrør. "Een lysebruun eller guulagtig spanskrør stok med riflet kaaber knap forgyldt men noget afslidt, er sin ejer frakommet" Norges intelligenssedler 21.10.1778 (Innsender Giuliano D'amico)
 • Episode 28: Halunk. "Disse halunker vil forundre sig naar de har krigen i sit eget land." Trondhjems Adresseavis 1914.12.28. (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 29: Drosjebil. "Der kom en tom droschebil forbi. han kapret den og beordret den til politistationen, - hurtig!" Gustav Emil Thomassen: Ravnungen (Innsender: Sturla Berg-Olsen)
 • Episode 30: Godtemplar. "Hans fordums kunder er blevne goddtemplars" Tromsø stiftstidende, 28.7.1881 (Innsender: Giuliano D'Amico)
 • Episode 31: Kvartformat. "[Husbibelens] Format er et anseligt Kvartformat; til Trykningen er valgt en karakteristisk antik og meget tydelig stor Schwabacherskrift" Aftenposten 5.12.1889 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 32: Motspion. ""Både som spion og motspion hadde hun arbeidet og vi kunde gi henne gi henne de mest betydningsfulle og kompliserte oppgaver" Dagbladet 10 juli 1937 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad
 • Episode 33: Hørerør. (Ingen innsendere)
 • Episode 34: Utenlandstog. "Dybt nede i Lien hørtes de langsomme, taktfaste Slag af udenlandstoget fjernere og altid fjernere paa Æventyrfærd du mod Syden." Jacob B.Bull «Livets Triumf» (Innsender Sturla Berg-Olsen)
 • Episode 35: Laps. "efter Bays engelske Ordbog (...) komme til at hedde: Ung, Svag, Uvidende, synonymt med det udtryksfulde : Laps" Drammens Tidende 14.7.1817 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 36: Hattebunn. "Hatteplyds, do. baand, for og hattebunder sælges billig hos A. Boger." Morgenbladet 1842.11.19 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 37: Verkbrudden. "Den katholske Kirke nød af enkelte Magthavere en mærkelig Agtelse, og hvad endnu maatte favnes deri, søgte Underdoctorer (...) at erstatte ved at helbrede Blinde, Halte og Værkbrudne". Morgenbladet 23.2.1822 (Innsender: Giuliano D'Amico)
 • Episode 38: Hanskeknapp. "Hvis noget ungt Geni vil forsøge at gjøre Edison Rangen stridig, bør han huske paa, at den Hanskeknap, som sidder ordentlig i, endnu ikke er opfunden." Kristiania Intelligenssedler 1.8.1888 (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)
 • Episode 39: Fyrstehus. "Det Sachsen-Meiningenske fyrstehus har av alle tyske fyrstehus lidt det føleligste tap i verdenskrigen." Øieren 1916.05.17 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 40: Forvåket. "De tre karene ombord var grimete og forvåkne etter fem-seks døgn uten søvn..." Halden Arbeiderblad 1956.05.09 (Innsender: Julian Mathisen)
 • Episode 41: Fatalist. To vinnere: "Det er næsten Synd i en Møslemims Øine, i at istandsætte sit Huus; han er en Fatalist og anrager følgelig intet Førsyn." Den norske Rigstidende 21.9.1821 (Innsender: Giuliano D'Amico) "Rolig bag sine Bierge oppebiede han som en en ægte mohammedansk Fatalist Skjæbnens Tilskikkelser." (Innsender: Knut Sigurd Senumstad)