Kapittel 19: «DEN STAKKELS ANGELIQUE» (Aftenposten 22.01.1915)

«[D]e imponerende gobeliner, som dækkede væggene i fonden ... forestillede Jeanne d'Arcs livshistorie lige fra aabenbaringen i Domremy til hendes martyrdød paa Rouens torv.»

Store norske leksikon: Gobelin, egentlig billedvevnad fra les Gobelins-veveriene, opprettet av Colbert ved en omorganisering av billedvevverkstedene i Paris og i virksomhet fra 1660-årene og frem til i dag. Navnet stammer fra fargerfamilien Gobelin, som tidligere eide den eiendommen hvor de nye atelierene ble innredet. I 1667 fikk les Gobelins stilling som kongelig manufaktur, og leverte bl.a. tepper til Versailles. Charles Lebrun stod for ledelsen i den første perioden, etterfulgt av andre anerkjente kunstnere. Etter hvert gikk ordet gobelin over til å bli en rent teknisk betegnelse, brukt om billedvevnader i gobelinteknikk uansett opprinnelsessted.

Til ordbokartikkelen over vil vi gjerne ha et sitat fra norsk litteratur eller presse som inkluderer ordet gobeleng. Ingen spesielle kriterier denne gangen. Les mer om hvordan man kan finne gode sitater på konkurransesiden vår.