Kapittel 10: «DET SIDSTE BAJONETANFALD» (Aftenposten 5.01.1915)

«Med stivt stirrende øine og udmattede af det tunge løb stytede de tyske infanterister sig ind mod de tætte, mørke linjer, som uvilkaarlig veg bagud for de kraftige teutoners raseri.»

Fra Wikipedia: Teutonerne er nevnt som en germansk stamme i tidlige historiske skrifter av grekerne og romerne. Ifølge kartet til Ptolemaios levde de i Jylland. Tyske historikere assosierte ikke navnet teuton med sine proto-germanske forfedre før 1200-tallet. Rundt 120 f.Kr. utvandret mange teutonere sammen med kimbrerne fra sine områder i Danmark og dro sørover, der de støtte på Romerriket. Etter å ha oppoldt seg noen år på de ungarske stepper, vandret teutonerne sammen med kimbrerne vestover og sørover gjennom Provincia, der de kom i konflikt med romerne. I en serie sammenstøt (kimbrerkrigen) klarte teutonerne og kimbrerne å slå den romerske hær gjentatte ganger. Men i slaget ved Aquae Sextiae ble teutonerne tilintetgjort av styrkene til konsul Gaius Marius, og deres konge Teutobod ble tatt til fange og ført som trofé i en seiersparade gjennom Romas gater.

Til ordbokartikkelen over vil vi gjerne ha et sitat fra norsk litteratur eller presse som inkluderer ordet teutoner. Ingen spesielle kriterier denne gangen. Les mer om hvordan man kan finne gode sitater på konkurransesiden vår.