ORD FRA KJELLEREN : NAOBS KJELLERFØLJETONG

Som ordbøker flest skal NAOB først og fremst være til praktisk hjelp i hverdagen.

Når vi som historisk ordbok også skal dokumentere språket 200 år tilbake i tid, søker vi i tillegg å være en språklig skattekiste som dere kan konsultere når dere leser gamle tekster, eller fritt dykke ned i for å finne sjeldne og morsomme ord eller sitater.

Denne delen av naob.no har fått den mystiske tittelen «Ord fra kjelleren». Når vi her tar for oss såkalte «kjellerord», kan dette forstås på to måter. For det første spiller vi på at vi henter frem ord som ikke lenger brukes til daglig, på samme måte som man hjemme henter opp dyre viner, verktøy, fotoalbum eller forlagte bøker fra kjelleren, der man ofte gjenfinner kjære eiendeler man hadde glemt at man eide.

For det andre spiller vi på den mindre kjente betydningen av kjeller som beskrives i punkt tre i artikkelen under.

Vi kommer til å presentere og forklare ord som dukket opp for 100 år siden i avisenes kjellerføljetonger, der tidens mest populære forfattere fortløpende publiserte tekster i et språk som dagens lesere ofte trenger et oppslagsverk for å helt forstå. Siden «føljetongistene» skrev disse stykkene fra dag til dag, hadde teksten også en litt annen språkdrakt enn den fikk da historiene senere kom ut i ofte markant redigerte romanutgaver, som er versjonene senere generasjoners lesere kjenner. Først ut av kjellerføljetongene er Stein Rivertons Tindebestigerklubben (1915), som vi gjengir her ledsaget av vårt eget ordbokstoff.