Nyord

Hva menes med «nyord»?

Vi er inkluderende i forbindelse med nyorddugnaden. Ikke nøl med å sende inn et nyordforslag selv om du er i tvil om det egentlig er et nyord. Det finner vi ut av i neste omgang. Vi er takknemlige for alle forslag!

Her er like fullt en veiledning:

Sagt enkelt vil nyord si ord som er kommet inn i språket i den senere tid.

Hva menes med «ord»?

Nyord trenger ikke være enkeltord. Vi regner også med nye uttrykk (flerordsfraser) der eksisterende ord inngår, f.eks. tenke utenfor boksen, og nye betydninger av eksisterende ord, f.eks. «utstikkende fløy på lufthavnbygning» som en ny betydning av ordet pir.

Hva menes med «kommet inn i språket i den senere tid»?

Et typisk nyord i NAOB vil være et ord som har hatt et markant oppsving i bruk etter år 2000. Det kan godt ha forekommet i norsk også før 2000, men da ikke som en del av allmennspråket, av norsk slik folk flest uttrykker seg. Ordet multiresistent har nok eksistert i medisinsk faglitteratur et stykke tilbake i tid; avgjørende i vår sammenheng er at det har krysset grensen inn i allmennspråket i løpet av de siste årene og blitt vanlig nok til å forsvare en plass i en allmennordbok som NAOB. Mange hete moteord er gode nyordskandidater selv om de kan ha levd et stille liv i norsk i en del år: insentiv, kunnskapsbasert, sinnemestring. Typisk for våre nyord er at de gjør sin «ordbokdebut» i NAOB.

Kategorier

For deg som vil jakte på nyord, kan det være nyttig å tenke i kategorier. Utforsk nyordene viser deg noen aktuelle nyordkategorier.