Utforsk nyordene

«Utforsk nyordene» lar deg se nærmere på mekanismene som gjør seg gjeldende ved å vise nyordene sortert i kategorier. Har du forslag til andre kategorier det kan være interessant å følge med på, til oss! Inndelingskriterier:
 • Fagområde (domene) som nyordet stammer fra, f.eks. sport, musikk og IT, men også felt innen dagliglivet som klær, mat og adferd.
 • Forfatterskap der nyordet finnes.
 • Gammelt innhold, ny innpakning? − om nyordet erstatter en tidligere (utslitt) betegnelse (spisse istedenfor nedbemanne), om nyordet betegner et helt nytt fenomen (nettbrett), eller om det betegner et fenomen som også har eksistert tidligere, men uten betegnelse (snørring).
 • Helt nytt? – om hele ordet er nytt (som pinjata), eller kun en betydning av et eksisterende ord (som eie = 'være suveren'), eller kun et uttrykk med et eksisterende ord (som boks brukt i tenke utenfor boksen).
 • Kreativt? – om nyordet er dannet på en språklig kreativ måte, f.eks. metroseksuell dannet parallelt til heteroseksuell.
 • Moteord? − om ordet (trolig forbigående) brukes mye hyppigere enn før.
 • Nytt på naob.no? − om ordet er publisert etter at 2014-kampanjen ble avsluttet.
 • Orddanningsmåte − f.eks. sammensetning (som monobryn), initialord (som hdtv), avledning (som dødse), eller bare rotord (som bling).
 • Ordklasse − f.eks. substantiv (gjelder de fleste nyord), verb, adjektiv, interjeksjon.
 • Språk som nyordet stammer fra, for de fleste nyord engelsk, men også språk som svensk, tysk og urdu.
 • Spøk eller alvor? – om nyordet er skapt for å være humoristisk.
 • Stil (språklig bruksområde) som nyordet er hentet fra, f.eks. slang, banning, barnespråk.
 • Uansett kategori, dvs. alle nyordene.