Formål

  1. Det Norske Akademi for Språk og Litteratur er opprettet til vern om det norske riksmål og dets litteratur og til fremme av et fritt og allsidig åndsliv i Norge. I Akademiet er opptatt Riksmålsvernet, stiftet i 1919.
  2. Akademiet vil i sin rådgivende virksomhet tilstrebe en normering av riksmålet med grunnlag i dets litterære tradisjon og aktuelle bruk i velpleiet, landsgyldig skrift og tale. Det vil motarbeide enhver kunstig eller tvungen tilnærmelse mellom de to målformer i landet, og arbeide for å bevare kontinuiteten i folkets kulturliv.
  3. Akademiet vil søke å stimulere almenhetens interesse for litterær kvalitet og styrke det økonomiske grunnlag for fritt åndsarbeide.
  4. Akademiet skal arbeide for at betydningsfulle verker av nasjonallitteraturen til enhver tid kan foreligge i gode og billige utgaver.

Formålsparagrafen ble formulert ved stiftelsen i 1953.

I 2013 ble stavemåten endret til Det Norske Akademi for Språk og Litteratur.