Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur ble opprettet i 1953 etter initiativ fra bl.a. Arnulf Øverland og Sigurd Hoel. Motivet var først og fremst å skape en stabiliserende faktor i språkutviklingen og gjenreise respekten for skriftspråket.

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur er selvsupplerende og har for tiden 47 medlemmer som bl.a. representerer forfattervirksomhet, en rekke vitenskapsgrener, forlagsdrift, presse, scenekunst og skolevesen.

Akademiet ledes av et presidium, bestående av Nils Heyerdahl (preses), Helene Uri (visepreses), Karin Gundersen, Per Qvale og Erik Fosnes Hansen.

Mer om Det Norske Akademi for Språk og Litteratur på detnorskeakademi.no