Kapittel 3: «DET FØRSTE OFFER» (Aftenposten 23.12.1914)

«Al den militaristiske glans var forsvunden fra hæren. Hvor var de blinkende hjelme, de straalende kyrasser, de spraglede baand? Krigen havde faret hen over de stolte hanemarschkompagnier og farvet dem graa.»

Nedenfor har vi tatt med kyrassens utvikling fra antikken frem til 1800-tallet. Lånt fra det franske oppslagsverket Larousse.

Til ordbokartikkelen over vil vi gjerne ha et sitat fra norsk litteratur eller presse som inkluderer ordet kyrass. Ingen spesielle kriterier denne gangen. Les mer om hvordan man kan finne gode sitater på konkurransesiden vår.