Det store språkløftet

Regjeringen gjør et stort løft for NAOB og norsk språk, i samarbeid med private stiftelser

Steg for steg nærmer vi oss et viktig mål for norsk språk – publisering på Internett av NAOB, en stor og moderne ordbok for bokmål/riksmål, den formen av norsk som de fleste nordmenn bruker i skrift.

Ambisjonen har vært å publisere ordboken i 2014. Viktig støtte har vært gitt av mange, men ikke mer enn til publisering først i 2017, og da av en ordbok med kun sparsom sitering fra nyere norsk litteratur. Med statsbudsjettet for 2015, med langt på vei en tredobling av tilskuddet, kom budskapet om at dagens regjering vil satse sterkt for at også bokmål/riksmål skal få en ordbok som kan måle seg med de nasjonale ordbøkene i land vi sammenligner oss med. NAOB-redaksjonen er i år utvidet med 11 stillinger, og er tilført verdifull kompetanse gjennom nyansatte leksikografer og lingvister.

Satsingen skjer parallelt med at det gis sjenerøs støtte fra Bergesens Almennyttige Stiftelse, Eckbos Legat og Anders Jahres Humanitære Stiftelse, som kommer i tillegg til betydelige bidrag fra bl.a. Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Schibsted og Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek.


En forsmak på publiseringen i 2017


De drøyt 2000 nyordene som er publisert på nettstedet siden januar 2014, gir et inntrykk av det NAOB som vil se dagens lys i 2017. I denne demoen får du en forsmak på NAOBs utforming og funksjonalitet slik den tenkes ved publisering.

Redaksjonen er takknemlig for ideer og forslag publikum måtte ha til måter NAOBs innhold kan presenteres på.